en-GBel-GRcs-CZde-AT

Enter Title

Pravidla a podmínky

 

PROSÍM, PŘEČTĚTE SI PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE PEČLIVĚ A V CELÉM ROZSAHU PŘED PŘIHLÁŠENÍM DO “OURSPACE SOUTĚŽE”. VÁŠ SOUHLAS SE VSTUPEM DO SOUTĚŽE JE PŘEDMĚTEM NÁSLEDUJÍCÍCH PRAVIDEL A PODMÍNEK, STEJNĚ JAKO DALŠÍCH PLATNÝCH PRÁV A REGULACÍ. ODSOUHLASENÍM ÚČASTI V “SOUTĚŽI OURSPACE” TYTO PRAVIDLA A PODMÍNKY PŘIJÍMÁTE BEZ VÝHRAD. VŠECHNY POUŽITÉ POJMY JSOU UVEDENY NA KONCI PRAVIDEL A PODMÍNEK V GLOSÁŘI.

1. Soutěž v rámci projektu OurSpace odstartovala dne 12. června 2013 a ukončena bude dne 31. prosince 2013. Vítězové budou oznámeni prostřednictvím oficiální stránky sociální sítě (www.joinourspace.eu) a to dne 15. ledna 2014. Doba trvání může být změněna bez předchozího upozornění.

2. V soutěži OURSPACE budou celkem 4 nominovaní vítězové (2 nejaktivnější s nejvíce nasbíranými body a 2 náhodně vybraní registrovaní uživatelé).

3. Dva soutěžící s účtem na OurSpace, kteří dsáhnou nejvyššího počtu bodů aktivní účastí na síti OurSpace – dpovídáním na témata, volbou návrhů, navrhováním svých vlastních témat - budou nominovanými výherci. Dva soutěžící s účtem na OurSpace budou vybráni náhodně a nominováni výherci.

4. Členové konsorcia OurSpace a jejich příbuzní až do druhého stupně, jsou vyloučeni z práva účastnit se Soutěže OurSpace. Kromě nich také uživatelé, kteří použijí platformu OurSpace pro:
(i) spáchání trestného činu nebo povzbuzování ostatních k takovémuto chování, které by vedlo ke spáchání trestného činu či porušení občanskoprávní odpovědnosti.
(ii) zveřejňovat či dál rozšiřovat nezákonný, výhružný, urážlivý, obtěžující, vulgární, obscénní, pornografický, profánní nebo jinak nevhodný obsah.
(iii) nahrávání jakéhokoli obsahu, který obsahuje softwarový vir “Trojský kůň” nebo jakýkoli jiný počítačový kód, který by mohl zhoršit, poškodit či přerušit funkčnost platformy OurSpace nebo software či hardware dalších připojených uživatelů, jsou účinně vyloučeni z práva účastnit se Soutěže OurSpace.

5. Výherci soutěže OURSPACE budou oznámeni na hlavní stránce webu OurSpace.

6. Nominovaní výherci OURSPACE soutěže musí emailem kontaktovat národního koordinátora do 30 dní od oznámení výherců. Zároveň mu musí poskytnout platnou poštovní adresu kam bude doručena výhra. V opačném případě, pokud do 30 dní nekontaktuje národního koordinátora, ztrácí jakýkoliv nárok na výhru.

7. OurSpace Konsorcium si vyhrazuje právo změnit tyto Pravidla a podmínky či ukončit Soutěž OurSpace kdykoli, bez předchozího upozornění nebo uvedení důvodu. Bez omezení výše uvedeného bude Konsorcium OurSpace obvykle oznamovat takovéto změny na hlavní webové stránce OurSpace. Všechny změny jsou platné ihned po zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. Soutěžící pokračující v činnosti na OurSpace i po zveřejnění těchto změn tím dává najevo svůj souhlas se změnami. Je povinností soutěžíciío seznámit se znovu s Pravidly a podmínkami, pokud se na webových stránkách OurSpace objeví oznámení o jejich změně.

 

1 Emaiové adresy budou uvedeny v oznámení.

Ourspace_Microprofile

Jazyky: cs-CZ 0