en-GBel-GRcs-CZde-AT

Enter Title

Όροι & Προϋποθέσεις

Ourspace_Microprofile

Γλώσσα: el-GR 0

Text/HTML

Ορισμοί

Οι υπηρεσίες του OurSpace υπόκεινται στους παρακάτω όρους χρήσης («Ο.Χ.»). Ο όρος «χρήστης» αναφέρεται σε όποιο πρόσωπο φορτώνει υλικό από ή προς τον διακομιστή του OurSpace. Ο όρος «μέλος» αναφέρεται σε όποιο πρόσωπο συγγράφει ένα υπόμνημα του OurSpace ή σε όποιο πρόσωπο εγγράφεται ως μέλος της κοινότητας του OurSpace, δημιουργώντας έναν λογαριασμό.

Όροι Χρήσης:

 1. Συμφωνητικό χρήστη/μέλους: Για να επιτρέπεται η χρήση των υπηρεσιών ιστοχώρου που παρέχονται από το OurSpace, ο χρήστης/μέλος συμφωνεί ότι δε θα:
  • Χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες για οποιοδήποτε σκοπό που παραβιάζει τις τοπικούς, πολιτειακούς, εθνικούς και ομοσπονδιακούς νόμους οποιουδήποτε κράτους.
  • Αναρτήσει υλικό του οποίου δεν κατέχει την πνευματική κυριότητα, ή δεν έχει άδεια χρήσης ή αναπαραγωγής από τον κάτοχο της κυριότητας.
  • Αναρτήσει υλικό που αποκαλύπτει επαγγελματικά μυστικά, εκτός αν ο χρήστης/μέλος είναι ο κύριος τους, ή έχει την άδεια να τα κοινοποιήσει.
  • Αναρτήσει υλικό που παραβιάζει οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, καθώς και του απορρήτου και δικαιωμάτων δημοσίευσης τρίτων.
  • Αναρτήσει υλικό που θα μπορούσε να θεωρηθεί από ένα λογικό άτομο ότι είναι εκβιαστικό, άσεμνο, συκοφαντικό, παράλογο, βλαβερό ή προσβλητικό προς άλλο χρήστη/μέλος, πρόσωπο ή οντότητα.
  • Αναρτήσει διαφημιστικό υλικό ή διαφημιστικές παραινέσεις για επιχειρήσεις.
  • Αναρτήσει αλυσιδωτές επιστολές ή απάτες τύπου πυραμίδας.
  • Υποδυθεί άλλο πρόσωπο.
  • Υποβάλλει αναληθή στοιχεία χρήστη/μέλους κατά τη χρήση της πλατφόρμας. Το OurSpace διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί, τροποποιήσει ή να αφαιρέσει υπομνήματα, υπογραφές ή στοιχεία χρήστη, στην περίπτωση που παρέχονται αναληθή ή ανακριβή στοιχεία χρήστη/μέλους. Αυτά περιέχουν, αλλά δεν περιορίζονται σε: όνομα, διεύθυνση, πόλη, πολιτεία, χώρα, ταχυδρομικό κώδικα και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι απαντήσεις των χρηστών εμφανίζονται με το ονοματοεπώνυμο των χρηστών που καταχώρησαν την απάντηση..
  • Θεωρήσει το OurSpace υπεύθυνο για τις συνέπειες της πρόσβασης οποιασδήποτε μηχανής αναζήτησης σε δημόσια στοιχεία υπογραφής.
  • Διαχείριση και επεξεργασία υπογραφής. Τα μέλη δε πρέπει να επεξεργάζονται μία υπογραφή με οποιοδήποτε τρόπο παραβιάζει τον σκοπό του υπογράφοντα. Οι συγγραφείς των υπομνημάτων συμφωνούν να τροποποιούν τις υπογραφές μόνο στις περιπτώσεις διόρθωσης ορθογραφικού ή γραμματικού σφάλματος, αφαίρεσης υβριστικού και διαφημιστικού περιεχομένου, καθώς και διαγραφής παρανόμου υλικού.
  • Τα μέλη οφείλουν να χρησιμοποιούν τις λίστες υπογραφών (συμπεριλαμβανομένων και των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) υπεύθυνα και νόμιμα. Τα μέλη οφείλουν να μην αποστείλουν διαφημιστικό υλικό στη λίστα των υπογραφόντων.
 2. Όσον αφορά στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μελών:
  • Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός μέλους δε θα εμφανίζεται ποτέ δημόσια από το OurSpace.
  • Τα μέλη, υποφυσιολογικές συνθήκες θα λαμβάνουν ειδοποιήσεις στο γραμματοκιβώτιο του OurSpace για τα μηνύματα που έχουν λάβει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Τα μέλη θα λαμβάνουν περιοδικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αφορούν σε λειτουργίες του ιστοχώρου.
 3. Άδεια χρήσης και τα πνευματικά δικαιώματα: Αναρτώντας σχόλια ή άλλες δημόσιες επικοινωνίες, οι χρήστες/μέλη παραχωρούν στο OurSpace μία δωρεάν, διαρκή, αμετάκλητη, μη αποκλειστική άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, διαχείρισης, δημοσίευσης, μετάφρασης, διανομής, εκτέλεσης και επίδειξης αυτών των επικοινωνιών, μόνων τους ή σαν μέρος άλλων έργων, σε κάθε μορφή, μέσο ή τεχνολογία, είτε σήμερα γνωστών, είτε μελλοντικών, όπως και το δικαίωμα εκμίσθωσης αυτών των δικαιωμάτων σε πολλαπλά επίπεδα μισθώσεως.
 4. Οι χρήστες του OurSpace θα μπορούν να μοιράζονται υλικό που έχει δημιουργηθεί από τρίτους, εφόσον αναφέρουν ευθέως την πηγή τους (π.χ. να παρέχουν συνδέσμους, παραθέσεις, ή να ενσωματώσουν υλικό μέσω υπηρεσίες τρίτων)
 5. Αποζημίωση: Κάθε χρήστης/μέλος δέχεται να μη θεωρήσει το OurSpace, τους διοικούντες του και τους διαχειριστές του υπεύθυνους για καμία αξίωση, νομική πράξη ή απαίτηση, η οποία προκύπτει σαν αποτέλεσμα υλικού που δημοσιεύτηκε σε οποιαδήποτε υπηρεσία που παρέχεται από το OurSpace από χρήστη/μέλος, ή οποιαδήποτε παραβίαση αυτού του συμφωνητικού από χρήστη/μέλος, καθώς και της δημοσίευσης στοιχείων χρήστη από το OurSpace.
 6. Οι χρήστες και τα μέλη υπόκεινται στη Δήλωση Αποποίησης Ευθυνών του OurSpace. H Δήλωση Αποποίησης Ευθυνών αποτελεί μέρος αυτών των όρων. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του OurSpace επίσης υπόκειται στη Δήλωση Αποποίησης Ευθυνών και τους Όρους Χρήσης.
 7. Το OurSpace, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, μπορεί να παραχωρήσει τις επαφές μελών ή υπογραφόντων και άλλες προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες προς τρίτους χωρίς ειδοποίηση. Ο παρόν όρος θα ενεργοποιείται σε μερικές περιπτώσεις, όταν, για παράδειγμα, το OurSpace σχηματίζει την άποψη ότι η παραχώρηση αυτών των πληροφοριών θα είναι δίκαιη, έντιμη ή ενδέχεται να συμβάλλει σε μία νόμιμη έρευνα, αστική ή ποινική.
 8. Ερμηνεία: Τίποτα στους Όρους Χρήσης δε δύναται να ερμηνευτεί με τρόπο που μειώνει ή περιορίζει τα δικαιώματα ή τα συμφέροντα του OurSpace, όπως αυτά περιγράφονται στη Δήλωση Αποποίησης Ευθυνών, ή σαν επέκταση των ευθυνών, νομικών ή μη υποχρεώσεων του OurSpace πέρα από αυτών που παρέχονται από τους Όρους Χρήσης.
 9. Το OurSpace διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει αυτούς τους όρους χρήσης, με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται από το OurSpace.
 10. Το OurSpace ενδέχεται να χρεώνει για πρόσθετες υπηρεσίες, οι οποίες μπορεί να τροποποιούνται κατά περιόδους, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, για την χρήση πόρων διακομιστή για συγκεκριμένες υπηρεσίες και τη διάθεσή τους.
 11. Το OurSpace διατηρεί το δικαίωμα να διαχειρίζεται το υλικό του ιστοχώρου, σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης. Παρόλα αυτά, το OurSpace δεν εγγυάται ότι το υλικό που υπόκειται διαχείρισης θα συμμορφώνεται με το νομοθετικό πλαίσιο της αρμόδιας αρχής. Το OurSpace διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό από τον ιστοχώρο, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολόγηση, ως προς το συμφέρον της ακεραιότητας του ιστοχώρου.
 12. Το OurSpace δεν επιδοκιμάζει απαραίτητα κάθε ιστοχώρο ή διαφημιζόμενο που εμφανίζεται στον ιστοχώρο.
 13. Οι όροι αυτοί διέπονται από την προστασία που παρέχεται από τους νόμους του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και αφορούν στα ιστολόγια κατά αξιώσεων δυσφήμισης ή παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτός ο ιστοχώρος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση που αφορά σε οποιοδήποτε είδους υλικό έχει μεταφορτωθεί από τα μέλη. Αιτήσεις αποζημίωσης που αφορούν σε υλικό των χρηστών/μελών, μπορούν να γίνουν μόνο ευθέως προς τους χρήστες/μέλη και όχι προς τον ιστοχώρο.
 14. Το OurSpace είναι ιστοχώρος πριμοδοτούμενου περιεχομένου. Το OurSpace συμφωνεί να παρέχει έναν διαχειριζόμενο ιστοχώρο πριμοδοτούμενου περιεχομένου, το οποίο εμφανίζει και βελτιώνει υπομνήματα με τοπική, εθνική και διεθνή σημασία με σκοπό την προώθηση των συμφερόντων των μελών.

 

Ourspace_LocaleOverwriter