en-GBel-GRcs-CZde-AT
Result Details
Jazyky: cs-CZ 0

Details of this topic-debate

ByAneta Skrebska- On7.3.2012, 12:28:17 - Views: 33148
             Jedním z nejdiskutovanějších témat v České republice se v současnosti stal připravovaný nový Zákon o vysokých školách.  Ten přináší mnoho změn, tou nejrozporuplnější je však návrh školného. Doposud se totiž mohli studenti na vysokých školách vzdělávat bezplatně (kromě univerzit soukromých, které však nedosahují tak dobré pově... View complete proposal »

Best proposals for this topic-debate

1. 141
Splátky
By Aneta Skrebska - On 14.4.2012 0:31:06
Není problém v samotné myšlence školného, ale v jejím provedení. Především co se případného splácení týče. V některých zemích funguje splácení školného až při dosažení určitého finančního zázemí. Avšak v ČR jsou podmínky pro absolventy VŠ o něco horší, v leckterých oborech je potíž najít vůbec nějaké zaměstnání, natož s dostatečným platem. Myšlenka, že se školné bude splácet po přesáhnutí alespoň minimálního platu, není vzhledem k jeho výši příliš zdařilá.
See translation
2. 131
Kam peníze poputují?
By Aneta Skrebska - On 29.4.2012 22:36:07
Když to trochu shrneme, hlavním problémem v tématu školného se tedy jeví otázka, na co konkrétně budou případné finance vynaloženy. Panují obavy, že stát není schopen zajistit, aby peníze opravdu pomohly zkvalitnit vzdělání a nemá vlastně ani ujasněnou koncepci, jak by ono školné mělo pomoci. Pokud máme za vzdělání něco platit, je nutné vědět, kam tyto peníze poputují, za jakých podmínek a co přinesou. Souhlasíte?
See translation
3. 58
investice
By Aneta Skrebska - On 18.5.2012 20:20:57
Školné by mohlo být vnímáno jako jakási investice do naší budoucnosti. Titul prostě zvyšuje naše šance na trhu práce, proto není od věci na něj přispět. V budoucnu by se tento příspěvek měl vrátit v podobě lépe placeného zaměstnání. Souhlasí?
See translation
4. 170
neprůhlednost
By Aneta Skrebska - On 18.5.2012 20:28:46
S aktuálně nastavenými plány školné nemá smysl. Neprůhledné financování nemá šanci zvýšit úroveň škol, protože stále nikdo neví, jak a kam peníze půjdou. Pouze do budoucna zadluží studenty, aniž by poskytlo jistotu kvalitnějšího vzdělání či "lepší budoucnosti".
See translation

Summary

Téma Zpoplatnění vzdělání bylo navrhnuto z důvodu připravovaného nového zákona o Vysokých školách. Největší změnou by měl být návrh na zpoplatnění studia a to z důvodu zkvalitnění vzdělání a pozvednutí úrovně VŠ. Největší obavu vyjádřili studenti, ale i samotné VŠ, protože vzdělání má být dostupné všem a tudíž nemá být zpoplatněno.

I přes všechny kritiky a dohady, zákon přijat nebyl, tudíž k zpoplatnění vzdělání momentálně nedochází.

Během probíhající diskuze na platformě www.joinourspace.eu byla vytvořena 4 stanoviska:

  1. Splátky: Není problém v samotné myšlence školného, ale v jejím provedení. Především co se případného splácení týče. V některých zemích funguje splácení školného až při dosažení určitého finančního zázemí. Avšak v ČR jsou podmínky pro absolventy VŠ o něco horší, v leckterých oborech je potíž najít vůbec nějaké zaměstnání, natož s dostatečným platem. Myšlenka, že se školné bude splácet po přesáhnutí alespoň minimálního platu, není vzhledem k jeho výši příliš zdařilá.
  2. Kam peníze putují?: Když to trochu shrneme, hlavním problémem v tématu školného se tedy jeví otázka, na co konkrétně budou případné finance vynaloženy. Panují obavy, že stát není schopen zajistit, aby peníze opravdu pomohly zkvalitnit vzdělání a nemá vlastně ani ujasněnou koncepci, jak by ono školné mělo pomoci. Pokud máme za vzdělání něco platit, je nutné vědět, kam tyto peníze poputují, za jakých podmínek a co přinesou. Souhlasíte?
  3. Neprůhlednost: S aktuálně nastavenými plány školné nemá smysl. Neprůhledné financování nemá šanci zvýšit úroveň škol, protože stále nikdo neví, jak a kam peníze půjdou. Pouze do budoucna zadluží studenty, aniž by poskytlo jistotu kvalitnějšího vzdělání či "lepší budoucnosti".
  4. Investice: Školné by mohlo být vnímáno jako jakási investice do naší budoucnosti. Titul prostě zvyšuje naše šance na trhu práce, proto není od věci na něj přispět. V budoucnu by se tento příspěvek měl vrátit v podobě lépe placeného zaměstnání. Souhlasí?

Největší počet hlasů získalo stanovisko s názvem Splátky. Z toho vyplývá, že studenti zpoplatnění vzdělání přijímají, ale neztotožňuji se s její podobou a celým průběhem přípravy.

Toto téma bylo uživateli webové platformy OurSpace navštíveno celkem 8436 a bylo vloženo celkem 71 komentářů. Debaty se zúčastnilo více jak 30 uživatelů, kteří se ztotožňují s názorem, že školné by zamezilo studování jenom pro statut studenta, a že volba splátek je vhodnou alternativou, aby studium VŠ bylo přístupné i pro sociálně znevýhodněné./p>

comments powered by Disqus
Fáze debaty

Navržená témata Diskuse Hlasování Výsledky

Find us on